Strona startowa

Koło Ratownictwa Medycznego "Złota godzina" 

Przygotowując się do pełnienia roli zawodowej ratownika medycznego w ramach pracy koła popularyzujemy wiedzę ratowniczą w różnych środowiskach, współdziałamy w edukacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy w szkole i poza szkołą, prowadzimy szkolenia, pokazy dla różnych grup odbiorców, uczestniczymy w imprezach
o zasięgu miejskim i lokalnym. 
W okresie funkcjonowania koła swoją wiedzę i umiejętności 
z ratownictwa medycznego dzieliliśmy się z mieszkańcami naszego miasta podczas: festynu "Bezpieczny powiat", 
Dni Łukowa, Mitingu Czerwonokrzyskiego, Pikniku Rodzinnego. Prowadziliśmy również szkolenia dla uczniów Gimnazjum 

w Wojcieszkowie, Zespołu Szkół w Staninie, Czerśli, Gołąbkach, Krynce, Zagoździu, Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Łukowie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Łukowie, Szkoły Podstawowej nr 4
w Łukowie, Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie, harcerzy ZHR i ZHP, dzieci z Przedszkola nr 2 oraz nr 4 w Łukowie, pracowników DPS 
w Łukowie, Szkoły podstawowej w Aleksandrowie.
Mamy nadzieję, że działalność naszego koła przyczyniła się do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych odbiorców 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy, wzrostu świadomości zagrożeń zdrowia i życia oraz zaszczepiła ideę niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

 

 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 13780 odwiedzający Zapraszmy.
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja